Onze aanpak

We hanteren een standaard projectframework dat toegepast wordt op ieder individueel project.
Een project dat we uitvoeren kan afhankelijk van de opdracht worden opgedeeld in een zestal hoofdfases met een aantal onderliggende subfases.

1. Initiatieffase

Eerste verkennend gesprek. De noden van de klant worden in kaart gebracht. Inventarisatie van bestaande en/of gewenste situatie.

2. Ontwikkelingsfase

Dit is de fase waarin de verschillende concepten worden opgelijst volgens de input en uitkomsten van het eerste verkennende gesprek. Tussentijdse evaluaties en afstemmingsmomenten met de klant zorgen voor een correcte scope bepaling. Een kosteloze besparingsanalyse en een eerste offerte worden opgemaakt om de grootorde van de investering te kunnen bepalen.

3a. Voorbereidingsfase

Deze tussenfase is enkel van kracht bij grootschaligere projecten waarin wordt gewerkt met pilot locaties of testopstellingen. Na uitwerking van alle details worden de benodigde producten voor de pilot vestiging in een maatwerkvoorstel opgenomen en na akkoord ingepland voor productie.

3b. Evaluatiefase

Na de oplevering van de pilot locatie wordt er gezamenlijk met de klant een beoordeling gemaakt van de nieuwe opstelling. Na een positieve evaluatie volgt een principieel akkoord waarna de volgende fase van inmeten van de overige vestigingen en het calculeren/offreren kan worden opgestart.

4. Offertefase

Voor het totale project wordt een nauwkeurige offerte opgemaakt. Voorzien van een bijlage met de specifieke inrichting per vestiging met opgave van een gedetailleerd overzicht van het juiste type voorgeschreven lamp. Tevens zorgt een gesimuleerde besparingsanalyse en een beknopt overzicht van de belangrijkste elementen van het totale project, voor een volledig dossier om de projectleider toe te laten een weloverwogen beslissing te nemen.

5. Uitvoeringsfase

  • Na goedkeuring van de projectofferte worden de eerste productievoorbereidingen getroffen en het order ingepland voor productie.
  • Na ontvangst van de producten worden deze nauwkeurig geïnspecteerd waarna een exacte datum van levering met de klant kan worden bepaald.
  • Naargelang de overeenkomst, wordt het materiaal door ons ter plaatse geleverd en zo nodig een datum bepaald waarop de installatie door één van onze partners kan worden uitgevoerd.

6. Opvolgingsgesprek

We voorzien steeds na de installatie een kort afstemmingsmoment om te peilen naar de algemene tevredenheid van de klant.

Besparingsanalyse

Om tot een betrouwbare analyse van uw besparingsmogelijkheden te komen, hebben wij beperkte gegevens van u nodig. Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij zorgen daarna dat u zo snel mogelijk wordt voorzien van uw kosteloos op maat gemaakte besparingsanalyse.